De Nederlandse Grondwet door de jaren heen

In de wet staat van alles. Van wat strafbaar is, tot hoe een onteigeningsprocedure in elkaar zit. Orde en veiligheid, deze regels zorgen ervoor dat we met z’n allen door één deur kunnen. Het meest belangrijke document is natuurlijk de Grondwet. Hier staan bijvoorbeeld onze grondrechten in, maar hoe is de Nederlandse Grondwet eigenlijk ontstaan?

Het begon met Frankrijk

De basis en voorloper van onze Grondwet ligt in de Grondwet van de Bataafse Republiek in 1798. In deze periode waren we bezet door de Fransen. Onze Grondwet leek dan ook op die van de Fransen. In deze vorm van de Grondwet werden bepaalde fundamentele vrijheden vastgelegd. Deze hadden te maken met godsdienst, de drukpers en vergadering. Ook werd er een scheiding der machten en een beperkte vorm van kiesrecht ingevoerd.

Grondwetsherziening

In 1813 kwamen we weer los van de Fransen en begonnen we aan onze eigen wetten en regels. Op 29 maart 1814 keurde een Grote Vergadering een ontworpen Grondwet goed die was gemaakt door een commissie onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp. Door deze Grondwet had de vorst veel en de Staten-Generaal weinig macht. We waren namelijk een centralistische monarchie.

De koning krijgt minder macht

In 1847 breken er rellen uit in Noord-Nederland en ook in de buurlanden komen koningen onder vuur te liggen. Koning Willem II stemt ermee in dat de koning minder macht krijgt en het volk meer. Dit wordt vastgelegd in de Grondwet van 1848, welke is opgesteld door Johan Rudolph Thorbecke. Dit wordt ook wel gezien als het begin van onze democratie.

Recente wijzigingen

De Grondwet is behoorlijk veel aangepast door de jaren heen. De grootste en meest recente wijziging vas in 1983. De inhoud werd toen gemoderniseerd. De doodstraf werd verboden en het discriminatieverbod werd toegevoegd.

Er zijn verder nog veel meer wijzigingen geweest, en er zullen ook meer wijzigingen komen, maar dit zijn de grootste mijlpalen als het gaat om de vorming van onze Grondwet. Tegenwoordig worden er alleen nog maar kleine wijzigingen gemaakt. Wat zou er nog meer aan de Grondwet kunnen worden aangepast?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *